راهنمای شرایط و فرآیند

شرایط ثبت‌نام و ورود به فرآیند ارزیابی:

 • فرآیند حاضر در راستای تحقق نظام شایسته‌سالاری و اصل تخصص‌گرایی پیش‌بینی گردیده است. ثبت‌نام در این فرآیند موجب ایجاد بانک اطلاعاتی سرمایه‌های انسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد شد.
 • مسئولیت صحت اطلاعات واردشده در سامانه بر عهده متقاضی است و چنانچه در این خصوص مطالب خلاف واقع کشف گردد، با فرد مذکور مطابق با ضوابط و مقررات اداری برخورد خواهد گردید.
 • متقاضیان مکلف به طی تمام مراحل ارزیابی خواهند بود.
 • متقاضیان ضمن تکمیل فرآیند حاضر، موافقت خود را با انتصاب در پست پیشنهادی و محدوده جغرافیایی انتخابی اعلام می‌نمایند.
 • ضروری است متقاضیان با وزارت صنعت، معدن و تجارت رابطه استخدامی رسمی، پیمانی و قراردادی (و یا با دیگر دستگاه‌های اجرایی کشور رابطه استخدامی رسمی یا پیمانی) داشته باشند و تحصیلات و تجارب شغلی آن‌ها مرتبط با پست پیشنهادی باشد.
 • فهرست افراد دارای شایستگی‌های عمومی و تخصصی به کمیته انتصابات ارائه می‌گردد و انتصاب مدیران بر اساس دستورالعمل انتصابات و ضمن اخذ تائید از مراجع ذیصلاح و سیر مراحل لازم دنبال خواهد شد.

فرآیند ارزیابی:

 • تكمیل رزومه توسط متقاضی
 • بررسی شرایط احراز و تعیین اولویت متقاضی توسط مرکز سرمایه انسانی
 • شرکت متقاضی در آزمون‌های روان‌شناختی (صرفاً برای افراد پذیرش‌شده و دارای اولویت)
 • ‌ شرکت متقاضی در كانون ارزیابی (موردكاوی، آزمون‌های توانایی ذهنی، بحث گروهی، ایفای نقش، مصاحبه شایسته‌محور و پنل تخصصی)

مرحله آخر فرآیند ممکن است در یک یا چند گام انجام شود.

شرایط اختصاصی پست‌های شرکتی:

 • افراد متقاضی پست‌های شرکتی باید تصویر آخرین مدرک تحصیلی، تصویر مدارک نظام وظیفه و تصویر مدارک شغلی (حکم کارگزینی، حکم مدیریت، آگهی روزنامه رسمی و...) را بارگذاری نمایند. همچنین افراد مذکور باید شرایط مندرج در فایل زیر را دارا باشند.

  شرایط اختصاصی پست‌های شرکتی