حمایت مالی

در صورت امکان و تمایل می‌توانید با کمک‌های مالی خود نیز به دولت جوان کمک کنید. در راستای شفافیت، صورت مالی جنبش به صورت ماهانه در سایت منتشر می‌شود. برای واریز هر مبلغی که مدنظر دارید می‌توانید از طریق فرم زیر اقدام کنید:

*